EU support

UAB Stido e. commercial model implementation
No. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0929

Instrument: 13.1.1-LVPA-K-860 E-commerce model COVID-19
Project value: EUR 46,584
Allocated funding: EUR 34,938

In this project, the company will develop e- a trading system that allows you to sell products manufactured by the company and to sell contract manufacturing services more efficiently.

E-mail adapted for mass audience (b2c). the store will include all e- the trading process (formation of the order, payment of the order, registration of the shipment information in the shipping companies, etc.). Custom made e-mail store (the part of the store will allow wholesale trade of custom production.

The IT solution will be developed with the help of an external IT company.
Project implementation duration – 12 months.

The project is financed by the European Regional Development Fund and is implemented in accordance with the 2014-2020 European Union Funds Investment Action Program of Lithuania, priority 13 “Promotion of actions to overcome the crisis caused by the COVID-19 pandemic and preparation for an environmentally friendly, digital and sustainable economic recovery” measure no. 13.1.1-LVPA-K-860 “E. business model for COVID-19”, as the European Union’s response to the COVID-19 pandemic.

Project executor:
UAB Stido

UAB Stido e. komercijos modelio diegimas

Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0929

Priemonė: 13.1.1-LVPA-K-860 E. komercijos modelis COVID-19

Projekto vertė: 46.584 EUR

Skirtas finansavimas: 34.938 EUR

Šiuo projekto įmonė vystys el. prekybos sistemą, leidžiančią prekiauti įmonės gaminamais gaminiais ir efektyviau parduoti užsakomosios gamybos paslaugas.

Masinei auditorijai (b2c) pritaikyta el. parduotuvė apims visą el. prekybos procesą (užsakymo suformavimą, užsakymo apmokėjimą, siuntos informacijos registravimą siuntų gabenimo įmonėse ir kt.). Užsakomajai gamybai pritaikyta el. parduotuvė (parduotuvės dalis leis vykdyti užsakomosios gamybos prekybą didmena.

IT sprendimas bus kuriamas pasitelkiant išorės IT kompaniją.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 12 mėn.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir vykdomas pagal Lietuvos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui“ priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“, kaip Europos Sąjungos atsakas į COVID-19 pandemiją.

Projekto vykdytojas:

UAB Stido

Contact us