ES parama

UAB Stido e. komercijos modelio diegimas

Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0929

Priemonė: 13.1.1-LVPA-K-860 E. komercijos modelis COVID-19

Projekto vertė: 46.584 EUR

Skirtas finansavimas: 34.938 EUR

Šiuo projekto įmonė vystys el. prekybos sistemą, leidžiančią prekiauti įmonės gaminamais gaminiais ir efektyviau parduoti užsakomosios gamybos paslaugas.

Masinei auditorijai (b2c) pritaikyta el. parduotuvė apims visą el. prekybos procesą (užsakymo suformavimą, užsakymo apmokėjimą, siuntos informacijos registravimą siuntų gabenimo įmonėse ir kt.). Užsakomajai gamybai pritaikyta el. parduotuvė (parduotuvės dalis leis vykdyti užsakomosios gamybos prekybą didmena.

IT sprendimas bus kuriamas pasitelkiant išorės IT kompaniją.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 12 mėn.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir vykdomas pagal Lietuvos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui“ priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“, kaip Europos Sąjungos atsakas į COVID-19 pandemiją.

Projekto vykdytojas:

UAB Stido

Susisiekite